Doel van het spel

Feedback geven en ontvangen over de ondernemerschapskwaliteiten van de verschillende leerlingen binnen het team.

Werking

De docent heeft vooraf ingesteld hoeveel ondernemerschapskwaliteiten (2 tot 5) je steeds kunt kiezen.
De docent heeft vooraf ingesteld of je de keuzes, die je maakt, wel/niet moet motiveren.

Fase 1:
Iedere leerling van een team krijgt de volgende opdracht:
- Kies ondernemerschapskwaliteiten die je goed beheerst.
- Kies ondernemerschapskwaliteiten die je voldoende beheerst.
- Kies ondernemerschapskwaliteiten die je onvoldoende beheerst en die jij je meer eigen zou willen maken.

Fase 2:
Iedere leerling van een team krijgt de volgende opdracht:
Kies voor het teamlid waarvan de naam in beeld verschijnt:
- ondernemerschapskwaliteiten die het teamlid volgens jou goed beheerst.
- ondernemerschapskwaliteiten die het teamlid volgens jou voldoende beheerst.
- ondernemerschapskwaliteiten die het teamlid volgens jou onvoldoende beheerst, en die hij zou moeten verbeteren.

Fase 3:
Zien van de eigen keuzes en de feedback van de medeleerlingen.
Je schrijft voor jezelf een kort actie/verbeterplan.