Copyright

Idee

De VECON Business Game is ontwikkeld naar een idee van Fons Vernooij.

Techniek

De vormgeving van de VECON Business Game, de betaversie 0.9 van de Java/PHP-scripts en het ontwerp van de MySQL-database zijn het werk van Thijs Amersfoort, Thim Donkervoort en Dennis Eikelenboom.

Formules, handleidingen en implementatie

De formules achter de VECON Business Game, de werkbladen voor de leerlingen, de docentenhandleiding, het testen en de implementatie van de game zijn verzorgd door Kees en Jeannet Hommel.
Zij verzorgen ook het onderhoud (verhelpen van bugs), de aanpassingen van de verschillende scripts en de verdere uitbouw van de game.

Informatie

VECON Business School

De VECON Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap en ondernemendheid.
Een school met het certificaat VECON Business School investeert in talentontwikkeling van leerlingen in het profiel Economie en Maatschappij.

Binnen het kader van de VECON Business School heeft de VECON opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een Business Game.

Deze Business Game wordt door de VECON kosteloos beschikbaargesteld aan alle leden van de VECON en hun leerlingen.

De onderlinge competitie tussen de (groepjes van) leerlingen speelt tijdens de Business Game een belangrijke rol.
Daarnaast leren de spelers om verschillende berekeningen te maken rondom bijv. de variabele/vaste kosten en de bruto/netto winst en om te gaan met de vele onzekerheden, zoals die bij het ondernemerschap aan de orde komen.
Een (voor- of nacalculatorische) balans, interne/externe verslaggeving en verschillende kengetallen komen voor de spelers 'tot leven'.

Meer informatie bij de VECON BUSINESS SCHOOL