Vecon

Activiteiten van de VECON

Het doel van de VECON is het bevorderen (van het geven) van modern onderwijs in de economisch / maatschappelijke vakken in het voortgezet onderwijs. De VECON ontplooit o.a. de volgende activiteiten:

Examenbesprekingen

Voor docenten in de economische vakken in het vmbo en havo/ vwo organiseert de Vecon direct na de (centrale) examens examenbesprekingen. Tijdens deze besprekingen wordt informatie uitgewisseld en worden standpunten ingenomen met betrekking tot de eindexamenopgaven en de correctie.

Overleg

De Vecon participeert in veel vormen van overleg. Zo is ze vertegenwoordigd in het platform van vakinhoudelijke verenigingen en is er frequent overleg met o.a. SLO, CITO, nascholingsinstellingen en het hoger onderwijs.

Jaarlijkse ledenvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt druk bezocht. Collega's uit het gehele land overleggen met elkaar en met het Algemeen Bestuur over het beleid van de Vereniging. Interessante inleidingen en workshops trekken de belangstelling van vele collega's.

Websites

Ook op internet is de Vecon aanwezig met verschillende eigen websites.

Studiedagen

In samenwerking met anderen worden regelmatig studiedagen georganiseerd. Door de inbreng van docenten uit het veld zijn ze altijd de moeite waard.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de VECON